Πολυετή εμπειρία σε Μετακομίσεις Οικοσκευών, Μεταφορές Οικοσκευών, Αποθηκεύσεις, Συσκευασίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970.144.160 | 210.75.21.253
Αποθηκεύσεις

Προσφέρουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης οικοσκευών ή εξοπλισμών επιχειρήσεων με μηνιαίο μίσθωμα χωρίς χρονικό περιορισμό.

Τα αποθηκευμένα αντικείμενα συσκευάζονται και γενικά διασφαλίζονται από κάθε αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες , φθορά ή ρύπανση.

Παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρία που συνεργαζόμαστε.

   

  
© 2010 Ευτύχιος Ευτυχίου | Μετακομίσεις Οικοσκευών, Ανυψωτικά Μηχανήματα, Μεταφορές Οικοσκευής, Αποθηκεύσεις, Συσκευασίες.  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Μεταφορές, Μετακομίσεις, Συσκευασίες, Αποθηκεύσεις, Μετακόμιση, Συσκευασία, Αποσυσκευασία, Αποθήκευση, Μεταφορά,
Οικοσκευές, Αμπαλάζ, Ανυψωτικό, Μετακομίσεις Οικοσκευών, Ανυψωτικά Μηχανήματα, Μεταφορές Οικοσκευών, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα.